Λίγες θέσεις έμειναν διαθέσιμες για το νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ESG Impact and Investing», πιστοποιημένο από το διεθνή οργανισμό CPD, το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Αειφορίας (CSE) διαδικτυακά στην Αθήνα την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 – 18.30.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για Οικονομικούς Διευθυντές (CFOs), Στελέχη Εταιρικής Διακυβέρνησης, IR και Fund Managers που βλέπουν το ρόλο τους να μετασχηματίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG, καθώς και τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και οργανισμών σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.