Κερδοφόρο ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2021 για τον όμιλο της Motor Oil, ο οποίος κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 64,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 96,4 εκατ. το 2020. Όπως επισημαίνει η Διοίκηση, οι συνθήκες της αγοράς βελτιώνονται, ενώ τα περιθώρια διϋλισης και οι πωλήσεις σημειώνουν ανοδικές τάσεις, με αποτέλεσμα το κερδοφόρο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Αναφορά γίνεται στην πρόσφατη συμφωνία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την από κοινού (50-50) ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 877 μεγαβάτ στην Κομοτηνή, στον έλεγχο του 100% των μετοχών της NRG μετά την εξαγορά του 10%, καθώς και στην εξαγορά χαρτοφυλακίου 12 αιολικών πάρκων σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται τέλος ότι η πρόταση του ΔΣ προς τη γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συνεδριάσει αυτόν το μήνα προβλέπει τη μη διανομή μερίσματος για την περυσινή χρήση.