Η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα και η έκδοση ομολογιακών δανείων με κάλυψη από την ALPHA BANK εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ, φέρνοντας την επιχείρηση ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της παραγωγής.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν ομόφωνα α) η έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €794.766,71, με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, β) η έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού €855.149, με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. και γ) η έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού €1.859.610, με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E.

Τα παραπάνω ποσά θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητάς της στην Αιτωλοακαρνανία κατά 35%. Το επενδυτικό πρόγραμμα, που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Η εισηγμένη σκοπεύει να διευρύνει την προϊοντική της γκάμα με την παραγωγή νημάτων compact, να βελτιώσει το προϊοντικό της μίγμα και να εκσυγχρονίσει τον υφιστάμενο μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό του κλωστηρίου. Εκτιμάται τέλος πως η νέα επένδυση θα βελτιώσει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και θα μειώσει το κόστος παραγωγής.