Άνοιξε» ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα, έκτασης 9,8 km2, του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας. H προκήρυξη του έργου αφορά σε δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, τη Φάση Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη Φάση Β΄ Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Το κοίτασμα των Μολάων Λακωνίας που ανακαλύφθηκε βάσει των ερευνών της ΕΑ.Γ.Μ.Ε. είναι ηφαιστειακού τύπου Kuroko. Τα κύρια ορυκτά του είναι ο σφαλερίτης (ορυκτό του ψευδαργύρου), με αξιοσημείωτη παρουσία σιδηροπυρίτη, γαληνίτη και αργύρου. Παλαιά μελέτη σκοπιμότητας αφορούσε υλοποίηση μονάδας εμπλουτισμού δυναμικότητας 200.000t/έτος μεταλλεύματος.
Επίσης, τόσο η ίδια η περιοχή των Μολάων, όσο και γειτονικές της, είναι ελπιδοφόρες για την ύπαρξη και νέων κοιτασμάτων. Ως καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021, ως τις 10.00 π.μ. Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος της προκήρυξης εδώ.