Έγκριση στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ επί της εταιρείας «Δανιήλ Σ Γκατένιο & Υιος Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών», έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Φεβρουαρίου 2022, αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και που ελέγχεται εμμέσως από τo επενδυτικό κεφάλαιο CVC, επί της ΓΚΑΤΕΝΙΟ.

Η εν λόγω συγκέντρωση δεν παρουσιάζει σημαντική οριζόντια διάσταση, στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών, καθώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ (ή/και η ΔΩΔΩΝΗ η οποία ανήκει στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC) και ΓΚΑΤΕΝΙΟ είτε δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά είτε, αν και υπάρχει οριζόντια επικάλυψη (μαλακά τυριά, ημίσκληρα τυριά στην λιανική, κλπ), είτε τα συνδυαστικά τους μερίδια στις σχετικές αγορές υπολείπονται των προβλεπόμενων ορίων.

Αναφέρει ακόμα ότι η παρούσα συγκέντρωση έχει κυρίως κάθετη διάσταση καθώς η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ δραστηριοποιείται κυρίως στις σχετικές αγορές γαλακτοκομικών με πρώτες ύλες (εισαγωγές κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένου γάλακτος, κλπ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εισροές σε σχετικές αγορές, για την παραγωγή τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού, ροφήματα γάλακτος, βούτυρα κλπ), στις οποίες δραστηριοποιείται η ΔΕΛΤΑ με πρώτη ύλη κυρίως το νωπό ελληνικό γάλα.