Πράσινο φως για την εγκατάσταση κέντρου αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο έλαβε από τις αρμόδιες αρχές η Καυκάς, προχωρώντας την επένδυση σε νέο logistics center την οποία έχει προγραμματίσει. Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρολογικού υλικού, γεννητριών, φωτοβολταϊκών εμπορευμάτων, εμπορεύματα καλωδίων, μετασχηματιστών, προϊόντων τεχνολογίας και φωτιστικών στη θέση Ρύκια – Κύριλλο του Ασπροπύργου, ενώ πρόκειται για έργο αξίας 10 εκατομμυρίων.

Ο αρχικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της επένδυσης της Καυκάς είναι στις αρχές του 2022, ενώ η εταιρεία είχε προβλέψει την ανάπτυξη 13.000 τ.μ. σε πρώτη φάση και την προσθήκη 7.000 τ.μ. σε δεύτερη. Οι νέες εγκαταστάσεις της Καυκάς έρχονται να προστεθούν στο ήδη υπάρχον logistics center που διατηρεί επίσης στον Ασπρόπυργο, μία επένδυση την οποία ολοκλήρωσε το 2016. Αυτή δεν είναι η μοναδική στρατηγική κίνηση την οποία πραγματοποίησε πρόσφατα η Καυκάς, αφού πέρσι προχώρησε στην εξαγορά εταιρείας εμπορίας και προμήθειας φωτισμού, ηλεκτρολογικού υλικού και συστημάτων ασφαλείας στην Κέρκυρα (Μεσημέρης ΑΕ).