Η δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών φυσικού αερίου, καθώς και η spot ελληνική αγορά φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο event του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ & EnExClear) και του ΔΕΣΦΑ.

Παρουσιάστηκαν το προτεινόμενο πλαίσιο και οι βασικές έννοιες της Νέας Πλατφόρμας Συναλλαγών, καθώς και οι νέες ρυθμίσεις για Εξισορρόπηση, Εμπορία (Trading) & Εκκαθάριση στην Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου.

Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει στις 21 Μαρτίου και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ανώνυμων συναλλαγών φυσικού αερίου προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαφανής διαμόρφωση των τιμών του νέου Βάθρου Εμπορίας θα παρέχει τόσο στους συμμετέχοντες στην αγορά όσο και στους επενδυτές τα σήματα τιμών για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους και θα ενισχύσει τη συνολική αποτελεσματικότητα της αγοράς», τόνισε ο CEO του ΕΧΕ, Καθ. Γιώργος Ιωάννου.