Τη σημασία του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στην πρώτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Κομβικό ρόλο, όπως είπε, θα έχει η Επιτροπή Συντονισμού Βιομηχανικής Πολιτικής, που θα συσταθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, θα αποτελείται από γενικούς γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουργείων και, σε συνεργασία με τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα αναλάβει την επιχειρησιακή μέριμνα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία.
Την ικανοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας για την έναρξη των εργασιών της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, αλλά και για τον στόχο αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος, με αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ, εξέφρασε ο Μιχάλης Στασινόπουλος, πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής». Τα σημεία καθοριστικής σημασίας, όπως υποστήριξε, για την επίτευξη των στόχων, είναι η ξεκάθαρη αναγνώριση των στοιχείων που λειτουργούν ανασταλτικά για την ελληνική μεταποίηση, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, η ταχύτητα δράσης, προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και Πολιτείας και η παραδοχή πως η ελληνική μεταποίηση συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας και των εξαγωγών.