Το «πράσινο φως» στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Γ’ κύκλος) του Αναπτυξιακού νόμου, «άναψε» ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και ύφανσης νημάτων στη Λυγία Ναυπακτίας, και παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο). Η επένδυση είναι επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2,714 εκατ. ευρώ και συνολικού ύψους 5,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα επένδυση θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης κατά 35% και θα βελτιώσει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επίσης, ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της επένδυσης θα ενισχύσει τη δυναμική της για την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Νέα εταιρεία για τη διαχείριση εκκοκκιστικής μονάδας
Εν τω μεταξύ πριν από λίγους μήνες η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου, βάσει του οποίου συμφωνήθηκε η από κοινού σύσταση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ, στο οποίο η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου θα μετέχει με ποσοστό 60%. Η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται την εκκοκκιστική μονάδα της ΕΑΣ Μεσολογγίου, κατόπιν υπογραφής σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης.

Κοινός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η στενότερη συνεργασία μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας με τους βαμβακοκαλλιεργητές και η προώθηση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας θυγατρικής της, η εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων και αγροτικών εφοδίων
Οι πωλήσεις της μητρικής το 2019 ανήλθαν στο ποσό των 7,959 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 14,076 εκατ. ευρώ. Στη χρήση του 2019 η μητρική πραγματοποίησε κέρδη 74,3 χιλ. ευρώ έναντι 180,1 χιλ. ευρώ στη χρήση 2018 και ο όμιλος 428,2 χιλ. ευρώ από 346,4 χιλ. ευρώ.
Αλεξάνδρα Γκίτση