Το «πράσινο φως» στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της AGROHELLAS στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Γ’ κύκλος), άναψε με απόφαση του ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης).

Η νέα επένδυση, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ύψους 4.962.645 ευρώ, αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής σύνθετων λιπασμάτων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 20.15, Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων). Η βιομηχανία στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) εμφάνισε πωλήσεις 47.472.145 ευρώ, αυξημένες κατά 30% σε σχέση με τη χρήση του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε κέρδη 2.375.546,87 ευρώ από 1.724.847,69 ευρώ το 2018, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 650.699 ευρώ ή σε ποσοστό κατά 37,73%. Το σύνολο των αποσβέσεων ανήλθαν σε 808.262,48 ευρώ έναντι αποσβέσεων 611.751,03 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 32,12%.

Επίσης, τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη 897.599,84 ευρώ από κέρδη 574.299,67 ευρώ που ήταν στη χρήση του 2018, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 378.078,31 ευρώ ή σε ποσοστό κατά 65,83%. Κύριος προμηθευτής της εταιρείας είναι η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ» (προμηθευτής σογιάλευρου). Επίσης υπάρχει συνεργασία με προμηθευτές εξωτερικού όπως BORENI OOD, VALEV LTD όσον αφορά στην αγορά δημητριακών καθώς και τους προμηθευτές K+S KALI GMBH, KEYTRADE AG, INDAGRO S.A για την αγορά λιπασμάτων.
Αλεξάνδρα Γκίτση