Στον αναπτυξιακό νόμο εντάσσεται επενδυτικό σχέδιο της «COSMOS ALUMINIUM AE», της θεσσαλικής εταιρείας που διαθέτει μερικές από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη. Η επένδυση που έλαβε το «πράσινο φως» αφορά στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2.942.554,29 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία διαθέτει σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικής της με την προσθήκη μίας νέας γραμμής παραγωγής και περιλαμβάνει τη δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένου κέντρου αποθήκευσης και διανομής.

Αλώβητη από τον Covid-19
Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της επιδημίας του Covid-19 στην παγκόσμια και εγχώρια οικονομία, ενισχύθηκε οριακά στα 112,671 εκατ. ευρώ από 112,639 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 14,515 εκατ. ευρώ από 12,322 εκατ., επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας και των τιμών αγοράς Ά υλών.

Αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να καταγράψει υψηλά κέρδη προ φόρων ποσού 7,778 εκατ. ευρώ από 5,798 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ευνοημένα και από τη χρήση αφορολόγητου αποθεματικού διαμορφώθηκαν σε 6,596 εκατ. ευρώ έναντι 5,095 εκατ. ευρώ το 2019 και είναι τα υψηλότερα που έχει καταγράψει η εταιρεία από την ίδρυση της. Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 74,624 εκατ. ευρώ για το 2020 σε σύγκριση με ποσό 66,707 εκατ. ευρώ το 2019.

Η καθαρή θέση της βελτιώθηκε σημαντικά και αποτυπώνει την εξαιρετική πορεία της. Την 31/12/2020 ανέρχεται σε ποσό 30,298 εκατ. ευρώ από 25,454 εκατ. ευρώ το 2019. Ενώ τα τραπεζικά δάνεια συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων ανέρχονται σε ποσό 15,238 εκατ. ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και είναι υψηλότερα σε σχέση με το 2019 στην οποία ανήλθαν σε ποσό 13,540 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό.