Το δρόμο για την υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές και άλλου είδους αναβαθμίσεις άνοιξε με τις τελευταίες αποφάσεις του το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) του ΥΠΕΝ. Πιο αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση του ΚΕΣΑ υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, εξετάστηκαν και έλαβαν θετική γνωμοδότηση τα ακόλουθα:

Εγκατάσταση εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με ΥΦΑ στο νησί Ρεβυθούσα
Αφορά σε εργασίες που πραγματοποιούνται στον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο νησί Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας. Στόχος του νέου έργου είναι η εγκατάσταση, επί του τερματικού σταθμού, εξοπλισμού για τη φόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων με ΥΦΑ, με μέγιστο ρυθμό φόρτωσης ΥΦΑ, 100 m3 ΥΦΑ/h και μέγιστη ποσότητα φόρτωσης ανά βυτιοφόρο 50m3 , συνολικής ισχύος 13,50kW. Το νέο έργο περιλαμβάνει: σταθμό φόρτωσης, εξοπλισμό ζύγισης, κανάλια και φρεάτιο για την απορροή ενδεχόμενης διαρροής ΥΦΑ, προκατασκευασμένο οικίσκο για τον εξοπλισμό Η/Μ, χρωματογράφο και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού για τη διαμόρφωση πρανούς στην περιοχή που θα γίνει ο σταθμός φόρτωσης και τη διαμόρφωση της οδοποιίας στην περιοχή. Στην παρούσα φάση θα κατασκευαστεί μια θέση φόρτωσης με πρόβλεψη για μελλοντική δεύτερη θέση.

Επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου της PELOPAC
Αναθεώρηση πράξης ως προς τη συνένωση όμορων οικοπέδων και εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις στη νέα επέκταση κτιρίου, της εταιρείας «PELOPAC Α.Β.Ε.Ε.». Αφορά στη συνένωση οικοπέδων για επέκταση και αναδιαμόρφωση του βιομηχανικού κτιρίου της εν λόγω εταιρείας επεξεργασίας τροφίμων που τοποθετείται στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, σε συνολική έκταση 21.153,55 τ.μ.

Νέο κτίριο Logistics για την ΒΙΟΣΑΡΠ
Ανέγερση νέου βιομηχανικού κτιρίου αποθήκευσης και διανομής -Logistics- με περίφραξη σε οικοδομικό τετράγωνο στον Δήμο Ωραιοκάστρου στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΒΙΟΣΑΡΠ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με χρήση για την αποθήκευση ειδών οικιακής χρήσης και με πρόβλεψη για χώρους γραφείων.