Νέα Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί τις ερχόμενες μέρες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ενισχύσεις στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων και ποσοστά επιχορήγησης έως 55% επί του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων.

Ενδεικτικά ενισχύονται οι κλάδοι της επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος, φρούτων και λαχανικών, παραγωγής ελαίων και λοιπών, γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδών αρτοποιίας, έτοιμων γευμάτων, κλωστοϋφαντουργικών υλών, ποτοποιίας, αποθήκευσης κ.α.

Με βάση το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση οι υποβολές αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Μαρτίου 2022 και θα αξιολογούνται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος θα είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε κάθε δικαιούχο μέχρι το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης.