Παρουσιάστηκε η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με τις προτάσεις 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του εξωτερικού που εργάζονται σε 40 και πλέον μεγάλες εταιρείες. Πρόκειται συγκεκριμένα για το αποτέλεσμα των εργασιών της 1ης Διάσκεψης THE GREEKS ARE BACK.
Τα στελέχη αυτά επεξεργάστηκαν και διατύπωσαν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.
Σε πρώτο πλάνο βρέθηκε το πεδίο των Πράσινων Επενδύσεων, στο οποίο πλαίσιο τέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:
• Ισχυρή εταιρική ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων, με σαφείς στόχους equity, diversity and inclusion ως τμήματος του business plan,
• Περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου ως καυσίμου – γέφυρα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης,
• Να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρος στα θαλάσσια αιολικά πάρκα,
• Δημιουργία “bottle to bottle” εργοστασίου,
• Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων + Έξυπνη Παροχή Νερού,
• Έξυπνη δόμηση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια,
• Επένδυση στο υδρογόνο ως μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ,
• Aπολιγνιτοποίηση,
• Προώθηση αποτελεσματικών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και
• Αποτελεσματική συνεργασία Κράτους και ιδιωτών.