Φουλάρει τις μηχανές της η ISOMAT, η ελληνική παραγωγική εταιρεία με πολυεθνικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πέρυσι η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 3,131 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ την τρέχουσα περίοδο υλοποιεί νέες επενδύσεις, κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό, που αφορούν την επέκταση της νέας μονάδας ρευστών. Οι επενδύσεις γίνονται κατόπιν σχεδιασμού και οφείλονται στην πολιτική που εφαρμόζει για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων αρίστης ποιότητας για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η θυγατρική της στην Ρουμανία υλοποιεί επενδύσεις που αφορούν την επέκταση της ήδη υπάρχουσας γραμμής χρωμάτων και σοβάδων, όπως επίσης προχωρούν οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας γραμμής παραγωγής κονιαμάτων. Ταυτόχρονα η εταιρεία δραστηριοποιείται με μεγαλύτερη ένταση στην παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Παράλληλα η ISOMAT εντείνει τις προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών στα Βαλκάνια, στις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, στην Ρωσία, στην Αγγλία, στην Μέση Ανατολή, στις χώρες της Βόρειας Αμερικής, καθώς και της Ασίας. Στην χρήση που πέρασε οι εξαγωγές της ανήλθαν στα 21.125.917.69 ευρώ έναντι 19.197.458,53 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,04%.

Στο γεγονός αυτό συντέλεσαν οι θυγατρικές της στο εξωτερικό, καθώς και το «άνοιγμα» που επιχειρήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης όπως η Γερμανία, της Ρωσίας, καθώς και στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Αποφασιστικά συντέλεσε και η εξεύρεση νέων πελατών σε χώρες που ήδη η εταιρεία είχε δραστηριότητα. Οι θυγατρικές της σε Τουρκία, Σλοβενία και Ρωσία συνέχισαν την εμπορική τους δραστηριότητα. Η μονάδα παραγωγής στο ιδιόκτητο οικόπεδο της θυγατρικής της στην Σερβία συνέχισε να δουλεύει παραγωγικά εντός του 2020.