Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα η λειτουργία της να γίνεται τηρώντας μια σειρά από περιβαλλοντικές παραμέτρους, πραγματοποίησε επένδυση σε φωτοβολταϊκά με συνολική ισχύ τα 50Kw, καλύπτοντας έτσι μια επιφάνεια 215 τ.μ. Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην εφαρμογή του νέου συστήματος Net Metering που θα καλύπτει περίπου το 10-15% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια ενώ θα φτάνει έως και 45% με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγγυήσεως προέλευσης. Η πρωτοβουλία έχει ήδη εφαρμοστεί με σημαντικά αποτελέσματα και περιβαλλοντικά οφέλη. Με την αυτο-παραγωγή εξοικονομούνται 2,4 τόνοι ισοδύναμου άνθρακα και αποφεύγονται 2,9 τόνοι CO2. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την αντικατάσταση 100% του φωτισμού στο αποστακτήριο με LED καθώς και τη χρήση ηλιακών πάνελ που θερμαίνουν το νερό.

Την ίδια ώρα, η αποσταγματοποιία εφαρμόζει κανόνες για ορθή χρήση του νερού και δρομολόγησε τις απαραίτητες ενέργειες που στόχο είχαν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση του νερού και στη επαναχρησιμοποίηση του. Έτσι, κατάφερε το 2023 να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 26% σε σύγκριση με το 2021. Ταυτόχρονα, υλοποιεί δράσεις που αφορούν και άλλους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η χρήση συσκευασιών που είναι από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη αλλά είναι και ανακυκλώσιμες.

Στους άμεσους στόχους της είναι η μείωση του βάρους των συσκευασιών και η μετάβαση σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ο Ν. Καλογιάννης, Πρόεδρος της Ποτοποιίας δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί άρρηκτο μέρος της στρατηγικής μας. Επενδύουμε συστηματικά σε ενέργειες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θέτουμε ετήσιους μετρήσιμους στόχους για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας».