Η πρωτοβουλία Future-Ready Business του Συνδέσμου ΑE & Επιχειρηματικότητας, του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και της BOUSSIAS, μετουσιώνεται στο εξής όραμα: να συγκεντρώνει τις καλές πρακτικές, να μοιράζεται τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά που εκ του αποτελέσματος φέρνουν τις εταιρείες πιο σωστά προετοιμασμένες όταν αντιμετωπίζουν ένα άγνωστο και πολύπλοκο μέλλον.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που θριαμβεύουν στο σήμερα και προετοιμάζονται για το αύριο.
Ανεξάρτητα από μέγεθος ή κλάδο ή ηλικία επιχείρησης φιλοδοξούμε να σχεδιάσουμε έναν οδικό χάρτη, με σκοπό να συνδράμουμε στη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά και πιο γρήγορα, υπογραμμίζοντας τις τάσεις της κατεύθυνσης προς το μέλλον, παρέχοντας τα εργαλεία και την ανατροφοδότηση, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις Future-Ready επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.futurereadybusiness.gr.