Τη σημαντική πρόοδο αλλά και τις προκλήσεις στην προσπάθεια της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ένα διεθνές εμπορευματικό κέντρο logistics, παρουσιάζει η έρευνα της EY Ελλάδος, «Greece: International Freight Center». Σύμφωνα με την EY, η μεγάλη ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στους κλάδους της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις οδικές υποδομές. Ωστόσο, θα απαιτηθεί εντατικότερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, τις υποδομές logistics της ενδοχώρας (hinterland logistics), την αγορά παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (third party logistics – 3PL) την οποία χαρακτηρίζει «κατακερματισμένη» ως αγορά, τις τελωνειακές υπηρεσίες και, κυρίως, τη διασύνδεση αυτών των διακριτών στοιχείων του ελληνικού κλάδου μεταφορών και logistics. Η έρευνα καταλήγει στους εξής τέσσερεις άξονες που θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας: βελτίωση της διασυνδεσιμότητας με παγκόσμιους εμπορικούς διαύλους αξιοποιώντας τη ναυτιλία, βελτίωση των λιμενικών υποδομών και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας με επενδύσεις σε πάρκα logistics, ενίσχυση του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος, και αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών, της καινοτομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου.