Την εκπόνηση μελέτης για το πως η Ελλάδα θα γίνει Logistic Hub Διεθνούς Βεληνεκούς, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, ανέλαβε επιτροπή που συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Έργο της Ομάδας Εργασίας (CORE TEAM) είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός για την υποστήριξη της μελέτης και θα συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα, ως ανάδοχος της μελέτης, σε κάθε στάδιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων τις τεχνικές κατευθύνσεις και υποβάλλοντας σχόλια κατά την σύνταξη των παραδοτέων. Για την υποστήριξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας δύναται κατά περίπτωση να καλεί να μετέχουν σε συνεδριάσεις αυτής, στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου των εργασιών της και ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραδοτέων.

Η Ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
• Μητιακούδη Αναστάσιο, με αναπληρώτριά του την Πιτταρά Ειρήνη
• Παπαμακαρίου Ναταλία-Ειρήνη
• Κοτταρίδου Μαρία
• Παπανικολάου Νικόλαο, με αναπληρωτή του τον Αγουρίδη Νικόλαο
• Σιούτα Βασική, με αναπληρώτριά της την Κεφαλίδου Φωτεινή
• Γκαβογιάννη Παρθενίτα, με αναπληρώτριά της την Νικολαΐδου Ζωή
• Κουμανιώτη Γεωργία, με αναπληρώτριά της, την Κασελίμη Ευαγγελία
• Νάσου Αλεξάνδρα, με αναπληρώτριά της την Κανά Μαριέττα
• Ζηλιασκόπουλο Αθανάσιο, με αναπληρωτή του τον Καλλίνικο Καλλίνικο.