Το ποσό των 5,6 εκατ. δολαρίων έχει επενδύσει η Φάγε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις που διατηρεί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. Η χώρα μας δεν αποτέλεσε όμως το μοναδικό προορισμό στον οποίο κατευθύνθηκαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των 10,8 εκατ. δολαρίων της γαλακτοβιομηχανίας, σύμφωνα με το FOODReporter. Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό, τα 3,2 εκατ. δολάρια σχετίζονται με το εργοστάσιο που διατηρεί στην Johnstown των ΗΠΑ, όπου υλοποιεί εργασίες αναβάθμισης και έχει υπογράψει συμφωνίες με προμηθευτές και εργολάβους και τα 2 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στη νέα παραγωγική της μονάδα που σχεδιάζει να κατασκευάσει στη δυτική Ευρώπη.

Στην παρούσα φάση, συνεχίζονται κανονικά όλες οι διαδικασίες για την κατασκευή του νέου εργοστασίου γιαουρτιού στην Δυτική Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να καλύψει την αυξημένη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, με άνοδο 3,6% έκλεισαν οι πωλήσεις της Φάγε στο εννεάμηνο το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ανερχόμενες στα 408,6 εκατ. δολάρια έναντι 394,4 εκατ, δολάρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα.