Ανάπτυξη με ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών παρουσίασε στο α΄εξάμηνο του 2023 η Cenergy Holdings, συνεχίζοντας το επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση λόγω ενεργειακής μετάβασης. Συνοπτικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 798 εκατ. ευρώ, 21% υψηλότερα σε σχέση με το εξάμηνο του 2022, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών συνέχισε να αυξάνεται λόγω των νέων αναθέσεων και ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου. Συνεπώς, η εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA για το σύνολο του έτους επιβεβαιώνεται και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 180 και 200 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο επέκτασης της μονάδας στην Κόρινθο κυριάρχησε στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του α’ εξαμήνου, οι οποίες ανήλθαν σε 54,7 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως σε:
– δαπάνες 36,6 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου, κυρίως για την υλοποίηση της προγραμματισμένης επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας του,
– δαπάνες 5,6 εκατ. ευρώ για επιλεκτικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων της Θήβας,
– δαπάνες 5,5 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο στο Βουκουρέστι, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτου όμορου του εργοστασίου, και
– δαπάνες 3,2 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την υποστήριξη της κατασκευής εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στις ΗΠΑ.