Μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα επιτυγχάνει η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ, μέσω της διαχείρισης των δύο υγρών επικίνδυνων αποβλήτων της βιομηχανικής της παραγωγής. Το σχέδιό της αναφορικά με την διαχείριση των αποβλήτων της από την παραγωγική της διαδικασία παρουσίασε η βιομηχανία στο «7ο Διεθνές Συνέδριο Βιομηχανικών και Επικίνδυνων αποβλήτων».

Όπως ανέφερε ο κ. Νικόλαος Φλώρος, υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας, η μηδενική απόρριψη υγρών αποβλήτων στο Περιβάλλον επιτυγχάνεται, διότι το μεν πρώτο απόβλητο που προέρχεται από την Διέλαση, δίδεται εξ ολοκλήρου σε αδειοδοτημένη επιχείρηση, όπου ύστερα από κατάλληλη φυσικοχημική επεξεργασία, μετατρέπεται σε πρώτη ύλη, καλύπτοντας βιομηχανικές και όχι μόνο ανάγκες, το δε δεύτερο, αφού αφαιρεθεί το νερό (το οποίο οδηγείται πίσω στην παραγωγή) με εξάτμιση, δίδεται σε επίσης αδειοδοτημένη επιχείρηση, όπου ύστερα από κατάλληλη φυσικοχημική επεξεργασία, μετατρέπεται και αυτό σε πρώτη ύλη για άλλη βιομηχανική χρήση.

Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί η Europa για την εξάτμιση του αποβλήτου της λαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το φωτοβολταϊκό πάρκο, που έχει αναπτύξει η Europa εντός του εργοστασίου της. Η μετατροπή των επικίνδυνων αποβλήτων της, μέσω φυσικοχημικής επεξεργασίας σε πρώτες ύλες και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, που δεν συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθιστά την Europa εταιρεία με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η επιλογή της Europa στην διαχείριση των υγρών επικίνδυνων αποβλήτων της, για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί την εταιρεία από τις άλλες διελάσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αλουμινίου.