Την καλή σχέση κόστους/οφέλους των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για την ευρωπαϊκή κοινωνία υπογραμμίζουν τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης του προγράμματος “Horizon 2020”, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΣΕΠ. Το “Horizon 2020” είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. που διήρκεσε από το 2014 έως το 2020 με προϋπολογισμό σχεδόν €80 δισ., ενώ ο διάδοχός του είναι το πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Το Horizon 2020 χρηματοδότησε πάνω από 35.000 έργα σε διάστημα επτά ετών, ενώ προσκλήσεις προσέλκυσαν πάνω από ένα εκατομμύριο μεμονωμένες αιτήσεις από 177 χώρες. Το πρόγραμμα διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και επένδυσε το 64,4% του προϋπολογισμού του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμη, χρηματοδότησε συγκεκριμένες λύσεις σε διάφορους τομείς, όπως νέες μεταφορές με καύσιμα υδρογόνου, φωτονική και μικρο- και νανοηλεκτρονική. Σχεδόν 4.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα προέκυψαν από τη χρηματοδότηση του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ξεχώρισε για την άνευ προηγουμένου υποστήριξή του σε δυνητικά πρωτοποριακές τεχνολογικές καινοτομίες και σε εταιρείες βαθιάς τεχνολογίας.

Το Horizon 2020 τροφοδότησε, επίσης, μια πρόσθετη αύξηση 20% στην απασχόληση και μια αύξηση 30% στον κύκλο εργασιών και στο σύνολο του ενεργητικού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε σύγκριση με εκείνες που ήταν ανεπιτυχείς παρά τις εφαρμογές υψηλής ποιότητας. Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει μια μέση ετήσια αύξηση €15,9 δισ. στο ΑΕΠ της Ε.Ε., συνολικού ύψους €429 δισ. την περίοδο 2014-2040.