Την κερδοφορία του σε όλα τα επίπεδα αύξησε ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του και διατηρώντας σταθερό το μερίδιο στην αγορά αλλαντικών. Οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 28.086 ευρώ, παραμένoντας στα επίπεδα του 2020, ακολουθώντας την τάση της αγοράς αλλαντικών.

Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 37,3% σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε 8.134 ευρώ. Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατα 1.601 ευρώ σε σχέση με αυτό του 2020 και διαμορφώθηκε 2.382 ευρώ σε σχέση με 78.000 ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 999.000 ευρώ και ανήλθαν σε 160.000 ευρώ, έναντι ζημιών 839.000 ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο.

«Εστιάσαμε στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μας, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση όλων των δεικτών κερδοφορίας. Προσδοκούμε ότι η θετική μας πορεία θα συνεχιστεί, εφαρμόζοντας συνεπώς την στρατηγική μας να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές», σχολίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αγγελική Οικονόμου.