Εκτίναξη οικονομικών επιδόσεων σημείωσε η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, βασιζόμενη στην αυξημένη ζήτηση, αλλά και στη διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους της λόγω της ανοδικής τιμής που σημείωσε ο χάλυβας στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα:
• Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 13,89 στα 20,44 εκατ. ευρώ.
• Τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στο 1,33 εκατ. ευρώ (ξεπέρασαν εκείνου του συνόλου του 2020) έναντι 335 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
• Οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 2,25 εκατ. ευρώ συνέβαλαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού στα 2,168 εκατ. ευρώ.
• Τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου αυξήθηκαν στα 24,25 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τις προοπτικές της εισηγμένης για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η διοίκηση της Γενικής Εμπορίου αναφέρει: «Παρά το γεγονός ότι είναι αδύνατον να υπάρξουν αξιόπιστες και αντικειμενικές προβλέψεις, η διοίκηση εκτιμά στη συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, στηριζόμενη στη διαμορφωμένη πορεία των εργασιών της εταιρείας μέχρι σήμερα, στην καλή σχέση της εταιρείας με την πελατειακή της βάση, στην άριστη κεφαλαιουχική δομή της, στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της και στην προσαρμοστικότητά της στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς».