Πρόσφατη μελέτη του World Economic Forum αντιλαμβανόμενη τις ραγδαίες και απρόβλεπτες εξελίξεις του πλανήτη, υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των εταιρειών ως προς τη δημιουργία διαδικασιών Future-Ready και στην εξεύρεση νέων ευκαιριών. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στον διαγωνισμό Future-Ready Business, έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν κατά πόσο είναι Future-Ready, να ανακαλύψουν τη θέση τους σε σχέση με την αγορά και τον ανταγωνισμό τους και να λάβουν χρήσιμη ανατροφοδότηση για τα συγκεκριμένα σημεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν.

Οι κύριοι πυλώνες που προσδιορίζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να είναι προετοιμασμένη για το μέλλον (δηλαδή να είναι Future Ready) είναι: Η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Growth), η Κοινωνική Επίδραση (Societal Impact), η Προσαρμοστική Ικανότητα (Adaptive Capacity), ο Προσανατολισμός (Orientation), η Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Flexibility) και η Δικτύωση (Network). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.futurereadybusiness.gr.