Η PMI αναδείχθηκε ως μια από τις μόλις 10 εταιρείες παγκοσμίως, από τις περίπου 21.000 που αξιολογούνται ετησίως, που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία (‘Triple A’) από τον CDP, τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αξιολογεί τις δράσεις των εταιρειών σε περιβαλλοντικά θέματα. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη θέση της PMI ανάμεσα στις πρωτοπόρες εταιρείες παγκοσμίως σε θέματα περιβαλλοντικής διαφάνειας και δράσης. Άξιο επισήμανσης αποτελεί ότι η PMI διατηρεί τη θέση της στην Climate A list του CDP εδώ και 10 χρόνια, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της στη διαφάνεια και την απόδοση καθώς η εταιρεία προχωρά προς την επίτευξη των στόχων της που βασίζονται στην επιστήμη, καθώς και την αποδοτικότητα όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών, με στόχο τo Carbon Neutrality για τις Scope 1+2 κατηγορίες έως το 2025 και το Net Zero στις Scope 1+2+3 κατηγορίες έως το 2040.

Οι προσπάθειες της PMI για την παύση της αποψίλωσης των δασών, με στόχο τη μηδενική αποψίλωση σε δασικές περιοχές μέχρι το 2030, έχουν αναγνωριστεί περαιτέρω από τον CDP, ο οποίος τοποθετεί την εταιρεία στη Forest A List για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Επίσης, αυτή είναι η πέμπτη συνεχής χρονιά που η PMI περιλαμβάνεται στην Water A List του CDP καθώς συνεχίζει να εργάζεται προς την επίτευξη των στόχων της για την βέλτιστη διαχείριση του νερού. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού στις περιοχές καλλιέργειας καπνού έως το 2030. Η PMI επίσης δεσμεύεται να προωθήσει την υιοθέτηση των συστάσεων της TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) και σκοπεύει να δημοσιεύσει την πρώτη της σχετική έκθεση το οικονομικό έτος 2025. Σύμφωνα με αυτό, η PMI περιλαμβάνεται σε μια πρώτη ομάδα οργανισμών που σκοπεύουν να γίνουν TNFD Early Adopters.