Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) διοργάνωσε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων. Αφορμή αποτέλεσε ο προβληματισμός που έχει προκαλέσει στην αγορά, η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, super markets και λοιπών καταστημάτων. Κατά την αρχική τους τοποθέτηση όλοι οι συμμετέχοντες, επεσήμαναν ότι η σχετική απόφαση ελήφθη και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, χωρίς την αναγκαία εξέταση όλων των παραμέτρων και συνθηκών που θα μπορούσαν να παραθέσουν σε μια κοινή συνάντηση οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μία τέτοια απόφαση έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, επηρεάζει αρνητικά τους εργαζόμενους και τους εργοδότες όλων των εμπορικών εταιριών, αλλά και όσους εργάζονται στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών logistics και ταχυμεταφορών. Παράλληλα καθίσταται αμφίβολη η μείωση της κυκλοφοριακής όχλησης σε συγκεκριμένες ώρες.

Κοινή εκτίμηση όλων όσων συμμετείχαν στη διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα, ήταν πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι πλήττονται από αυτή την απόφαση, οφείλουν να καταθέσουν κοινές προτάσεις μέσω ανταλλαγής σκέψεων για το ζήτημα. Είναι σημαντικό να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και να μελετηθούν όλα τα στοιχεία, καθώς μία επιπρόσθετη επιβάρυνση στα κόστη των επιχειρήσεων, πάνω στο ήδη υπάρχον ζήτημα της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, θα δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα και δυσχέρεια στις επιχειρήσεις.