Η ελληνική βιομηχανία συσκευασίας αποτελεί έναν από τους κλάδους με μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, κρίνοντας από την πληθώρα υπαγωγών στον στο καθεστώς «Mεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» προς ενίσχυση. Το τελευταίο διάστημα, επενδυτικά σχέδια αρκετών εκατομμυρίων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, από την παραγωγή χαρτοκιβωτίων μέχρι την κατασκευή πλαστικών φιαλών και την εκτύπωση, έχουν λάβει το «χρίσμα» του αναπτυξιακού νόμου, με κάποια από τα σημαντικότερα παρακάτω.

ΕΤΠΑ Packaging AEEE»: Επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην προσθήκη σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο αυτοκόλλητων ετικετών και συναφούς εύκαμπτης συσκευασίας που λειτουργεί στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, συνολικού και ενισχυόμενου κόστους ίσου με €2.000.350. Tsimis Printing: Επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής εκτυπωμένων πλαστικών υλικών εύκαμπτης συσκευασίας, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με €6.648.977.

M-Pack AE: Επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι στον Άγιο Γεώργιο Φερών, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με €999.388. Alpla Greece: Επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται» που αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φιαλών από πλαστικές ύλες στο Κορωπί, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με €7.781.685. Antopack ΑΕ: Επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας της επιχείρησης εκτυπώσεων στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, συνολικού επιλέξιμου κόστους και ενισχυόμενου κόστους ίσου με €5.766.600.