Πλεόνασμα 63,39 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει το 2021 ο λογαριασμός χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Ωστόσο, η αντίστοιχη εκτίμηση τον προηγούμενο μήνα ξεπερνούσε τα 337 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση. «Εξακολουθεί να παραμένει θετική η εικόνα του Ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ, παρά τη μείωση των δικαιωμάτων ρύπων. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του Market Stability Reserve, μειώθηκαν τα δημοπρατούμενα δικαιώματα από 23,6 εκ. στα 19 εκ.

Παρά τη μείωση μένει η αισιόδοξη εικόνα. Το ισοζύγιο είναι θετικό αλλά δεν χρειάζεται υπεραισιοδοξία», σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης. «Βέβαια», προσθέτει, «η συνεχιζόμενη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, εξισορροπεί τη θετική επίδραση της αγοράς και την ανοδική πορεία των ρύπων». Σύμφωνα με την ανάλυση του ΔΑΠΕΕΠ, οι ΑΠΕ ρίχνουν τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς.