Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι κάτι που μπορεί να πετύχει κανείς μόνος του, αλλά απαιτεί συνέργειες και συνεργασίες, τόνισε ο διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κ. Ιωάννης Σιδέρης, μιλώντας στο East Macedonia & Thrace Forum στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Σιδέρης, ανέπτυξε την πράσινη στρατηγική του Ομίλου και την σταθερή προσήλωση του στο περιβάλλον, όπου ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα θέματα κυκλικής οικονομίας και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους στόχους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες ο κ. Σιδέρης σημείωσε ότι «επιτυγχάνουμε συνεχείς μειώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες και παράλληλα επενδύουμε και σε ΑΠΕ», ενώ «με το φωτοβολταϊκό πάρκο που λειτουργεί στην Ξάνθη καλύπτουμε περί το 20% της ανάγκης των εργοστασίων μας σε ενέργεια».

Ο κ. Σιδέρης αναφέρθηκε σε δύο αξιοσημείωτες πράσινες καινοτομίες του Ομίλου, που είναι αφενός τα Θερμοκήπια Θράκης, τα οποία αξιοποιούν τα γεωθερμικά πεδία της Ξάνθης για να προσφέρουν βιώσιμα κηπευτικά προϊόντα. Αφετέρου είναι η περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα του Ομίλου «In the loop», που στοχεύει στη δημιουργία αξίας από τα πλαστικά́ απορρίμματα μέσω της αναβαθμιστικής ανακύκλωσής τους. «Κινούμαστε σε ένα ποσοστό άνω του 17% όταν η χώρα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, αναλαμβάνοντας πάρα πολλές πρωτοβουλίες και συνεργασίες σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Θεωρούμε ότι το πλαστικό ως υλικό συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και με σύγχρονες, καινοτόμες τεχνικές το διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος του κύκλου ζωής του να το επαναφέρουμε στην οικονομία», υπογράμμισε.