Η διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία, λόγω της συνεχιζόμενης επέλασης του COVID-19, ήταν όπως φαίνεται «κλειδί» για την εκρηκτική αύξηση των κερδών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το Α’ εξάμηνο του 2021.
Ειδικότερα, σημειώθηκε άνοδος +384,1% στα καθαρά κέρδη, τα οποία εκτινάχθηκαν στα 48,5 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο Όμιλος εμφάνισε και άνοδο 50,8% στον κύκλο εργασιών, καθώς ανήλθε στα 234,2 εκατ. ευρώ από 155,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 72,84 εκατ. ευρώ από 26,78 εκατ. πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 171,9%.

Η Διοίκηση αναφέρει ότι για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας. Παρατηρήθηκε επίσης διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας, ειδικά από τα κατά τόπους συστήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αρχικές ενδείξεις σταδιακής κάμψης της ζήτησης. Τέλος, σημειώθηκε σχετική αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Έρχεται κάμψη της ζήτησης
Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Πάντως, καθότι είναι πλέον εμφανής η μείωση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με τη προσωπική προστασία, η Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει και εξακολουθεί να υλοποιεί μια σειρά ενεργειών για να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας στα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της.