Με φόντο ένα επιτυχημένο 2020, σε πείσμα της πανδημίας, η διοίκηση του ομίλου έκανε λόγο για καλή εικόνα σε ότι αφορά τον τρέχοντα κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, ενώ παρουσίασε το στρατηγικό της πλάνο για την προσεχή πενταετία. Τα στελέχη έκαναν λόγο για επενδύσεις βασισμένες στην αναγνώριση ευκαιριών, ενώ σημειώθηκε ότι την πενταετία 2021-2025 θα δοθεί βάρος στις εξαγορές και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των υποδομών. Στόχος, να προκύψουν συνέργειες που θα εκμεταλλευθούν από την υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα και να διευρυνθεί η γκάμα των προϊόντων, χωρίς επενδύσεις μεγάλου ύψους. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στη σύσταση νέου τμήματος, με Chief Entrepreneur τον μέχρι πρότινος CEO, Δημήτρη Μαλαμό.
Εξάλλου υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη το προηγούμενο έτος, επιπλέον του επενδυτικού της προγράμματος, πραγματοποίησε έκτακτη επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση στην παραγωγή χειρουργικών μασκών. Επιπλέον, προέβη σε έκτακτη επένδυση 5.1 εκατ. €, για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή υλικού «Meltblown», το οποίο χρησιμοποιείται και για την παραγωγή όλων των τύπων μασκών.
Τέλος, σύμφωνα με τη διοίκηση, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μέτωπο του ESG, και κυρίως στη μείωση του αποτυπώματος CO2, την κυκλική οικονομία και την εξοικονόμηση ενέργειας.