Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 ορίστηκε η αποκοπή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 συνολικού ποσού 4.750.000,00 ευρώ (μικτό ποσό), ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 (Record Date). Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.