Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ προέβη στις 11/5 σε ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών για την στρατηγική του Ομίλου και τις προοπτικές του 2022. Για την επόμενη πενταετία λοιπόν, στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και στην εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης όσο και σε νέους.

Επίσης, έγινε αναφορά στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8 ετών, ύψους €237 εκατ., το οποίο σε συνδυασμό με την εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου έχει συνεισφέρει στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Αναφορικά με θέματα σχετικά με το ESG, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πλάνο περιορισμού του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του Ομίλου, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο κιλό και την χρήση ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και αναφέρθηκαν οι τρόποι που ο Όμιλος συνεισφέρει στην Κυκλική Οικονομία, με ενέργειες για ανάλωση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών, την παραγωγή πλήρως ανακυκλώσιμων προϊόντων, και ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μείωση του βάρους και τις ιδιότητες των προϊόντων.

Επίσης, ειδική αναφορά έγινε στην πλατφόρμα “In-the-Loop”, μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία που φέρνει κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας και σκοπεύει να αυξήσει την αξία των πλαστικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους. Σε ότι αφορά το τρέχον έτος, η διοίκηση ανέφερε ότι υλοποιείται απρόσκοπτα το επενδυτικό πλάνο ύψους €42 εκατ. Αναφορικά με το Β’ τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους €9 εκατ., μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021 λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συνολικά για το 2022 και με βάσει τις παρούσες συνθήκες, στοχεύει βάσει του προϋπολογισμού του σε Κέρδη προ Φόρων άνω των €25 εκατ.