Η αυξημένη ρευστότητα και οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς έδωσαν το «πράσινο φως» στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης για την υλοποίηση έκτακτου επενδυτικού προγράμματος ύψους €25,5 εκατ., κυρίως μάλιστα με ίδια κεφάλαια. Όπως ανακοινώθηκε, το -επιπρόσθετο στο τρέχον του 2121- επενδυτικό πρόγραμμα αφορά στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων, είναι προσανατολισμένο στη Βιώσιμη Κερδοφόρα Ανάπτυξη του Ομίλου.

Σε πρώτο πλάνο ο μηχανολογικός εξοπλισμός
Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη θα έχουν κόστος €21,4 εκατ. και συνοψίζονται ως ακολούθως:
• επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής τεχνικής ίνας, η οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των μη υφαντών βελονωτών υφασμάτων (Needle Punch). Τα υφάσματα Needle Punch απευθύνονται σε πληθώρα εφαρμογών στους κλάδους υποδομών, γεωργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, κλπ,
• επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών,
• επένδυση σε εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταικών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του εργοστασιακού συγκροτήματος (net metering), ισχύος 1.5 MW,
• επένδυση σε υποδομές (γη και κτίρια), για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, με προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης.
Στις εγκαταστάσεις της Don & Low στο Forfar της Σκωτίας, θα δαπανηθούν 4,1 εκατ. ευρώ, ως κάτωθι:
• επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό λαμιναρίσματος για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην περαιτέρω μεταποίηση μη υφαντών υφασμάτων Spunbond, με σκοπό την αύξηση των περιθωρίων κέρδους,
• επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης,
• επένδυση σε υποδομές (γη και κτίριο)