Μείωση 27,6% στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) είδε τo γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 ο όμιλος Πλαστικά Κρήτης (17,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το 2021), παρότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εμφανίστηκε αυξημένος κατά 6,4% σε 109,2 εκατ. ευρώ (έναντι 102,6 εκατ. πέρυσι). Σε επίπεδο εταιρείας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 55,9 εκατ. ευρώ, έναντι 53,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 4,1%.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωση, το γ’ τρίμηνο του έτους αποκλιμακώθηκαν μεν οι τιμές των πρώτων υλών και του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών αλλά παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα μια υστέρηση της ζήτησης, πράγμα που οδήγησε σε πτώση του όγκου πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους. Η μείωση της ζήτησης λόγω του υφεσιακού κλίματος στη διεθνή οικονομία συνεχίζεται και το δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία ωστόσο προσαρμόζει τη στρατηγική της με στόχο τη μικρότερη δυνατή επίπτωση των εξωγενών αυτών παραγόντων στα αποτελέσματα του ομίλου.