Στα γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά την αντικατάσταση μέλους της με απόφαση του ΔΣ της 08.06.2021. Το ΔΣ προχώρησε στην προσωρινή αντικατάσταση, μέχρι την Γενική Συνέλευση της 30.06.2021, της κ. Μαρίας Καπετανάκη, η οποία παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής για προσωπικούς λόγους, από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός του κ. Νικόλαου Μυρτάκη στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συγκροτείται σε σώμα ως εξής: 1) Νικόλαος Μυρτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, 2) Παύλος Μπαριτάκης, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρεία, μη μέλος του ∆Σ, 3) Μιχαήλ Περάκης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης.