Οι επιπτώσεις εξαιτίας της εκτόξευσης στις τιμές πρώτων υλών και στο κόστος μεταφοράς, καθώς και της σημαντικής ανόδου του κόστους ενέργειας, αποτυπώνονται στα αποτελέσματα εξαμήνου της Πλαστικά Κρήτης. Τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν ενώ ο όμιλος ξόδεψε 20,5 εκατ. ευρώ για αποθέματα όταν την ίδια περίοδο πέρσι είχε δώσει 6,8 εκατ. ευρώ. Έτσι οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ φέτος από 12,87 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 175,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,8%, με το μικτό περιθώριο κέρδους να υποχωρεί στο 26,9% από 28,76% το Α εξάμηνο του 2020. Η μείωση στα περιθώρια ήρθε κυρίως από την κινεζική θυγατρική Shanghai HiTeC Plastics. Αντίθετα, οι θυγατρικές σε Ρουμανία (Romcolor 2000) και Τουρκία (Senkroma) εμφάνισαν βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤDA αυξήθηκαν κατά 8,2%, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 21,5% από 23,03%. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,6 %, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα 27,6 εκατ. ευρώ.