Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα επένδυση που υλοποίησε η βιομηχανία πλαστικών και συσκευασίας Κοτρώνης σύμφωνα με το Food Reporter, μια επένδυση η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου για την ενίσχυση με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. Συγκεκριμένα, το πλάνο αφορούσε στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της βιομηχανίας, η οποία εδρεύει στο δήμο Ευπαλίου στην Φωκίδα, μέσα από την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων, ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών παραγωγής. Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας αφορά στον κύριο τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το συνολικό ενισχυμένο κόστος της επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαια τα οποία προήλθαν από μεσοπρόθεσμο δανεισμό. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κίνησης, η οποία υλοποιήθηκε πριν περίπου ένα χρόνο δε δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία καθώς στόχος της επένδυσης ήταν η αύξηση της παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τροχιά ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα κλείσει και η φετινή χρονιά, παίρνοντας σκυτάλη από το θετικό momentum του 2020.