Σε φάση ανάπτυξης βρίσκεται η ΠΛΑΣΤΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε, βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών συναφή κυρίως με κατασκευαστικά έργα. Στόχος της ΠΛΑΣΤΕΚΑ, όπως ξεκαθαρίζει η Διοίκησή της στις οικονομικές της καταστάσεις, είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικές επιχειρήσεις στον κλάδο των πλαστικών εξαρτημάτων αλουμινίου και προϊόντων από πλαστική ύλη, η σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα η διαρκής βελτίωση των προϊόντων της. Ως εκ τούτου και προς υλοποίηση των παραπάνω στόχων της, ήδη από τα μέσα του 2018 επεκτείνει τις κτιριακές της υποδομές.

Επέκταση και ανάπτυξη
Η εταιρεία για το έτος 2023 έχει ως στόχο να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό και κυρίως προς τη Κύπρο και την λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλα είδη πλαστικής ύλης ώστε να αποκομίσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Για το λόγο αυτό επεκτείνει τις κτιριακές της και τις μηχανολογικές της εγκαταστάσεις. Αναλυτικότερα, εντός του 2020 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επέκτασης, εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις των γραφείων και εντός του 2023 θα ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες κτιριακές εγκαταστάσεις που αφορούν χώρους παραγωγικής διαδικασίας.

Με την παραπάνω στρατηγική ανάπτυξης «δένουν» και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΣΤΕΚΑ για το 2022 καθώς σημειώθηκε τόσο αύξηση του τζίρου όσο και των μικτών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 848.381,12 ευρώ για το 2022 από 705402,77 ευρώ το 2021 ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.043.077,25 ευρώ σε σχέση με την περασμένη χρονιά που άγγιξε 1.618.248,64 ευρώ. Η PLASTEKA ιδρύθηκε το 1973 και δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με συστήματα στερεώσεων, αποστάτες σιδηροπλισμού, εξαρτήματα κουρτινών, πόμολα κι από το 1995 παράγει και πλαστικά εξαρτήματα για τις αλουμινοκατασκευές.