Υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση έθεσε την πιστοληπτική αξιολόγηση Β3 της Frigoglass η Moody’s. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναθεώρηση αντανακλά την αναμενόμενη αποδυνάμωση στη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας, καθώς και στην παραγωγή ταμειακών ροών, μετά τη διακοπή παραγωγής στο εργοστάσιο της Ρουμανίας, ως αποτέλεσμα των σημαντικών καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά.

Η μονάδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τομέα κλιματιστικών της εταιρίας, που παρήγαγε το 50% των EBITDA της εισηγμένης το 2020 ενώ θα χρειαστούν πολλά τρίμηνα ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγή στη Ρουμανία, αναφέρει ο οίκος. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 5 Ιουνίου σημειώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων της βιομηχανίας στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές κυρίως στο χώρο της παραγωγής. «Η διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο έχει σταματήσει και έχουμε ενεργοποιήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να καλύψουμε τη ζήτηση των πελατών μας από το υπόλοιπο παραγωγικό μας δίκτυο», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.