Πιστοποιήθηκε, με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση κόστους και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (GF ENERGY ABEE).
Η νέα επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής βιοντήζελ, γλυκερίνης και λιπαρών οξέων, στην περιοχή Σουσάκι Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, συνολικού ενισχυόμενου κόστους 814.695,80 €.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 814.695,800 ευρώ, το οποίο αποτελεί ποσοστό 100% επί του συνολικού ύψους της επένδυσης.
Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά, ενώ η ισχύς της επιχείρησης επεκτάθηκε στα 768,70 KW.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ενίσχυση με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού 285.143,53 ευρώ, ήτοι ποσοστού 35% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Στρατηγική η θέση της εγκατάστασης
Το 2020 ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 2,97%, το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 2% ενω οι χρεωστικοί τόκοι παρουσίασαν μείωση κατά 38,98%.
Η εταιρεία διαθέτει την υποδομή, μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς της, και είναι πιστοποιημένη απο διεθνείς φορείς με όλα τα σχετικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας καθώς και με συστήματα σχετικά με την αειφορία των προϊόντων της. Επιπλέον, έχει επανδρωθεί με ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς για την ομαλή δραστηριότητα και ανάπτυξη των εργασιών της.
Η θέση της εγκατάστασης της εταιρείας είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι βρίσκεται κοντά στα δύο μεγάλα διυλιστήρια και σε λιμενικές εγκαταστάσεις για εφοδιασμό πρώτων υλών, ενώ απέχει μόνο 75 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.