Η Κομισιόν χαιρετίζει το σημαντικό νέο βήμα που έκανε η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών για να τονώσει την αγορά ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ και να εξασφαλίσει την ανακύκλωση τουλάχιστον 10 εκατ. τόνων έως το 2025. Από το 2018 που συστάθηκε η Συμμαχία, η ευρωπαϊκή παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%.

Τώρα η Συμμαχία εντείνει τις προσπάθειές της, διασφαλίζοντας την ανακυκλωσιμότητα 26 πλαστικών προϊόντων στους τομείς της συσκευασίας, των κατασκευών, της γεωργίας και των οικιακών συσκευών, τα οποία από κοινού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των πλαστικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Σήμερα, η Συμμαχία αντιπροσωπεύει σχεδόν 300 φορείς από τη βιομηχανία, τον πανεπιστημιακό χώρο και τον δημόσιο τομέα.