Αναλύοντας παράγοντες όπως ο υψηλός πληθωρισμός, η αύξηση των επιτοκίων, τα επίπεδα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το ενεργειακό κόστος, οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού καθώς και μακροπρόθεσμους παράγοντες όπως η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Aquila Capital διαπιστώνει ότι τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή για επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Μεταξύ των στοιχείων που προκύπτουν από τη μελέτη είναι η κατακόρυφη μείωση του κόστους παραγωγής των φωτοβολταϊκών μονάδων, κατά 50% από το 2022, που αποτελεί εγγύηση για φθηνότερα έργα ΑΠΕ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην επέκταση της εξόρυξης και επεξεργασίας των πρώτων υλών, στην αποκατάσταση των αλυσίδων εφοδιασμού στις χώρες παραγωγής και στον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων παραγωγών φωτοβολταϊκών μονάδων στη Κίνα. Ομοίως, μειώσεις τιμών καταγράφονται και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), γεγονός το οποίο δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων έργων. Συνολικά, οι καθαρές μορφές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα, αποτελώντας την πιο οικονομικά βιώσιμη στρατηγική για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της Ε.Ε. για επέκταση των καθαρών μορφών ενέργειας αναδιαμορφώθηκαν πρόσφατα. Στόχος είναι 40% του συνολικού ενεργειακού μείγματος να αποτελείται από ΑΠΕ μέχρι το 2030. Σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται τριπλασιασμός των ετήσιων επενδύσεων που στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι.