Στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων ως αξίες αδιαπραγμάτευτες για την Πίνδος, αναφέρεται ο κ. Απόστολος Πατσιάς, Υπεύθυνος Χημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της εταιρείας που μίλησε στο INDUSTRY, με αφορμή την ημέρα Ποιότητας.

Τα βήματα της Πίνδος για ένα ποιοτικό προϊόν
Σύμφωνα με τον κ. Πατσιά, καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η υψηλή κουλτούρα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που έχουν αναπτύξει όλοι οι άνθρωποί της Πίνδος. Παράλληλα, οι σύγχρονες και διαρκώς αναβαθμιζόμενες υποδομές της σε συνδυασμό με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία που εφαρμόζει, συμβάλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, όπως επισημαίνει, ξεκινά από την επιλογή και τον έλεγχο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα αρχικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, στο στάδιο της εκτροφής.

«Στην Πίνδος θεωρούμε ως ενιαία και αλληλένδετη την υγεία των πτηνών εκτροφής με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που απολαμβάνουν με ασφάλεια οι καταναλωτές μας. Για το λόγο αυτό η υγεία των πτηνών επιβλέπεται με υψηλής τεχνολογίας ρομποτικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή εσωτερικών προτύπων για την προστασία, η καλή διαβίωση και ευζωία των πτηνών, προσθέτει σημαντικά στοιχεία και στην διαθρεπτική αξία των τελικών προϊόντων» λέει ο κ. Πατσιάς.

Σε όλες τις γραμμές παραγωγής εφαρμόζονται αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας τροφίμων.
Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προτύπων επαληθεύεται καθημερινά με εργαστηριακές τεχνολογίες αιχμής στο διαπιστευμένο με ISO 17025 Χημικό και Μικροβιολογικό εργαστήριο της εταιρείας. Στη συνέχεια, τα προϊόντα κοτόπουλου συσκευάζονται σε συσκευασίες προστατευτικής ατμόσφαιρας και διακινούνται σε όλη την Ελλάδα με ένα εκτεταμένο δίκτυο ψυχόμενης διανομής. Το δίκτυο αυτό επιβλέπεται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η καθημερινή διανομή όλων των προϊόντων σε κατάλληλη θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την υγιεινή και την ποιότητα, σύμφωνα με τις αρχές HACCP και τον ΕΦΕΤ. Παράλληλα, συνεργάζεται στενά με ομάδες και οργανώσεις καταναλωτών σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για την ορθή μεταχείριση των τροφίμων κοτόπουλου αλλά και άλλα πιο ειδικά θέματα. Επίσης, έχει αναπτύξει συνεργασίες με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και καταξιωμένα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, σ’ ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από αστικούς ή βιομηχανικούς ρύπους, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά και πρακτικά στον εκμηδενισμό κάθε πιθανότητας μεταφοράς ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών ουσιών στην παραγωγή. «Ταυτόχρονα, σαν επιχείρηση φροντίζουμε ενεργά την προστασία του περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό όλες οι τεχνολογίες ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που προαναφέρθηκαν, έχουν ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα» συμπληρώνει ο κ. Πατσιάς. Για την Πίνδος, όπως κάνει σαφές ο Υπεύθυνος Χημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, η νοοτροπία ποιότητας αναπτύσσεται σε όλα τα στάδια της. Ενισχύεται σημαντικά από τις αρχές της ενιαίας υγείας και ευζωίας, από τη σύγχρονη τεχνολογία και πληροφορική και υλοποιείται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον κυκλικής οικονομίας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.