Σε νέες στρατηγικές συνεργασίες, που διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας προχώρησε ο αγροτικός Συνεταιρισμός «Πίνδος», με σταθερό προσανατολισμό στην ορθή μεταχείριση των πτηνών. Η πρόσφατη συνεργασία με την Biomerieux, διεθνής εταιρεία που εξειδικεύεται σε διαγνωστικά συστήματα για την ασφάλεια των τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της νέας εξελιγμένης μοριακής τεχνικής GeneUp, η οποία στηρίζεται στη προηγμένη μέθοδο ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών με βάση τα τεστ PCR.

Η δεύτερη συνεργασία με την BizTEC, επιτυγχάνει μέσα από τη χρήση της κορυφαίας πλατφόρμας λογισμικού, Odysseus ERP τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας των τροφίμων του Συνεταιρισμού στις παραγωγικές του μονάδες. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέργεια αυτή συνετέλεσε και στην πρόσφατη πιστοποίηση της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κοτόπουλου της ΠΙΝΔΟΣ, με το διεθνές πρότυπο IFS Food 7, σχετικό με την ασφάλεια και την ποιότητα επεξεργασμένων τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής. Η πιστοποίηση έγινε από την TÜV AUSTRIA Hellas, θυγατρική της TUV AUSTRIA Group, ενώ κατά την τελική αξιολόγηση η «Πίνδος» έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία (98,29%) για την ορθή εφαρμογή του ιδιαίτερα απαιτητικού προτύπου.