Με διψήφια ενίσχυση του κύκλου εργασιών και σημαντικές επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της σφράγισε το 2023 η Phytorgan, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την παραγωγή υδατοδιαλυτών δισκίων, με δυναμικότητα περίπου 700 τόνων γεωργικών εφοδίων το χρόνο. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στην περσινή χρήση σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 18,7%, με αντίστοιχη αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 14,86% και κατ’επέκταση αύξηση του μικτού αποτελέσματος κατά 264.747 ευρώ, ήτοι 27,31%. Η διοίκηση εμφανίζεται ακόμα πιο αισιόδοξη για τις φετινές προοπτικές, βασιζόμενη στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, καθώς επίσης και στο έργο το οποίο παράγεται στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Μέσα στο χρόνο θα αρχίσει η παραγωγή και η διάθεση νέων προϊόντων, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών. «Με τη συμπλήρωση των νέων επενδύσεων αποκτούμε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το 2023 η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές για την ανάπτυξή της επενδύσεις, ύψους 223.795 ευρώ, έναντι 11.966 ευρώ στην προηγουμένη χρήση, ενώ για την τρέχουσα περίοδο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής υδατοδιαλυτών δισκίων. Όπως αναφέρεται, οι επενδύσεις δεν γίνονται τυχαία αλλά οφείλονται στην πολιτική που εφαρμόζεται για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων αρίστης ποιότητος για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.