Την εξαγορά της δανέζικης εταιρείας Fertin Pharma A/S, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ευεξίας έναντι 820 εκατ. δολάρια (περίπου 685 εκατ. ευρώ) ανακοίνωσε η Philip Morris International (PMI). Στόχος η απόκτηση τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη προϊόντων εναλλακτικών του τσιγάρου.

Το χαρτοφυλάκιο της Fertin Pharma και η τεχνογνωσία που διαθέτει εκτιμάται ότι θα εμπλουτίσουν την ανάπτυξη της PMI, επιταχύνοντας και διευρύνοντας την ανάπτυξη στοματικών προϊόντων, ενώ θα υποστηρίξουν, παράλληλα, την επίτευξη του στόχου της για το 2025, σύμφωνα με τον οποίο το 50% των καθαρών εσόδων της θα προέρχονται από καινοτόμα εναλλακτικά προϊόντα, και 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ εσόδων από προϊόντα πέρα από τη νικοτίνη.

Η εξαγορά αυτή για την Παπαστράτος, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της μέχρι το 2025, ο αριθμός των καπνιστών στην Ελλάδα να έχει μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο, είτε διακόπτοντάς το, είτε στρεφόμενοι σε εναλλακτικά, καλύτερα σε σύγκριση με το τσιγάρο προϊόντα. Και μέχρι το 2023, το 75% των καθαρών εσόδων της Παπαστράτος θα προέρχεται από καινοτόμα εναλλακτικά προϊόντα.