Πρόταση προσφοράς ύψους 106 σουηδικών κορωνών ανά μετοχή στους μετόχους της σουηδικής καπνοβιομηχανίας Swedish Match ΑΒ υπέβαλε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International Inc., Philip Morris Holland Holdings BV. Η συνολική αξία της πρότασης προσφοράς ανέρχεται σε περίπου 16 δισ. δολ. Η προσφορά εκτιμάται ότι θα γίνει δημόσια στις 22 Ιουνίου 2022 και θα λήξει στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η συνεργασία με της PMI και την Swedish Match, αναμένεται, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών, μη καιόμενων προϊόντων παγκοσμίως, το οποίο θα υποστηρίζεται από μια κορυφαία ομάδα έρευνας και ανάπτυξης για την επιστημονική τεκμηρίωσή τους. Επίσης, αναμένεται να βοηθήσει την PMI να εισέλθει άμεσα και να ανταγωνιστεί στην αναπτυσσόμενη αγορά των μη καιόμενων προϊόντων στις ΗΠΑ, αναπτύσσοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων νικοτίνης που λαμβάνονται από το στόμα, της Swedish Match. Σημειώνεται ότι ο στόχος της PMI είναι μέχρι το 2025 το 50% των εσόδων της να προέρχεται από τα εναλλακτικά, μη καιόμενα προϊόντα. Το ποσοστό αυτό στο τέλος του 2021, ήταν 30%.